Varför ska jag gödsla skogen?

Skogsgödsling är en av de mest lönsamma åtgärderna inom skogsbruket. Den höjer markens produktionsförmåga och ökar volymtillväxten med 15–20 m3sk/ha under en tioårsperiod. Dessutom bidrar den till att motverka växthuseffekten genom att binda mer kol i mark och träd.

Kväve och skogsgödsling

Det är framför allt kväve som är avgörande för tillväxten. Kväve är det ämne som träden har störst behov av. Det ingår i proteinerna, arvsanlagen, växthormonerna och klorofyllet. Det har stor betydelse för fotosyntesen – processen där träden omvandlar solenergin till biomassa. Efter gödsling ökar barrmassan genom att barren blir fler och större. Det innebär att trädens solfångande yta ökar och därmed även fotosyntesen, vilket resulterar i att mer virke produceras. Effekten av skogsgödslingen varar under 8–10 år.

Trots att det redan finns mycket kväve i naturen är det oftast den faktor som är begränsande för tillväxten i skandinavisk produktionsskog. Det beror på att den största andelen av det naturliga kvävet är bundet i en form som inte är tillgänglig för växterna. Genom att gödsla tillförs kvävet i form av nitrat- och ammoniumjoner, precis i samma form som det kväve som frigörs när dött organiskt material bryts ner i det naturliga kretsloppet. På så sätt har kvävegödslingen en liknande effekt som ett varmare klimat där nedbrytningen av organiskt material går snabbare.

professionell partner

Gödsla det lönar sig

Därför är gödsling självklart för Per

Per Hansson driver framgångsrikt ett företag med mjölkproduktion, skogsbruk och skogsentreprenad på en släktgård i Edsbyn, tillsammans med sin familj. Här delar han med sig av sina idéer för att lyckas med skogsbruk.

Per köpte gården från sina föräldrar 1990, gården var då ett skogsbruk på 200 ha och hade en mjölkproduktion med 30 kor. Sedan dess har Per utvecklat gården och sitt företagande löpande. 2001 investerade familjen i en ny ladugård eftersom den gamla var för liten och orationell. Sedan dess har Per även ökat skogsinnehavet som har fördubblats några gånger över åren.

Skogen är viktig och Per siktar på att köpa yngre och medelålders skog med hög löpande tillväxt. ”Det är tillväxten jag är ute efter, 30-40 årig skog är bra, då växer det som bäst” säger Per. 2015 köptes en avverkningsgrupp som idag kör åt Mellanskog i Södra Hälsingland. Anledningen att Per valde att satsa i den branschen var att han såg möjligheterna. ”Gruppen var och är välfungerande med bra och engagerad personal. Idag har vi en John Deere 1170G skördare och en John Deere 1210G skotare som i huvudsak går i gallringar.

”Företagande intresserar mig” säger Per, ”kor och mjölk, att jobba med att öka avkastningen och nå nya nivåer är stimulerande. Jag har dessutom tagit fram och sålt alla möjliga saker kopplat till lantbruk hela livet. Det började med en vattenautomat för betesdrift när jag var i 20-års åldern. Sen har det blivit bland annat pallgafflar, ladugårdsinredning och liggbåsmadrasser. Mitt företagande blev bättre när jag kom till den nivån att jag kunde anställa personal och det innebar en stor vändning. Jag fick tid att vara företagare.” säger Per.

Skogsgödsling ger tveklöst effekt.

Första gången Per gödslade i skogen var för 20 år sedan, mycket tack vare Jonas Geholm, områdeschef på Mellanskog. Jonas tog fram en kalkyl på ett bestånd som visade en ökning både i volym och i lönsamhet vilket självklart gjorde honom övertygad om att testa. Beståndet är nu avverkat och det rådde ingen tvekan, det gick att se en rejäl tillväxtökning efter gödslingen. Därefter har Per fortsatt att regelbundet gödsla i skogen. ”Jag gödslar för att det är lönsamt. Det är tillväxten och avkastningen jag vill åt” hävdar Per bestämt. Gödsling beställer han av Mellanskog som i sin tur engagerar Skogens Gödslings AB för att utföra jobbet. ”Gödsling är som vilken skötselåtgärd som helst. Är det lönsamt att gödsla ett bestånd så skall det gödslas.” säger Per.

Pers bästa råd till andra skogsägare

”Beställ en skogsbruksplan och se till att den som upprättar den pekar på alla åtgärder som kan vara aktuella. När det gäller gödsling skall det föreslås i alla lämpliga bestånd. Följ planen, genomför föreslagna åtgärder. Se till att hålla hög tillväxt. Det är det som ger avkastning och lönsamhet.”