Om oss som älskar skog

Skogens Gödsling
Lars Wirén Karolina Erikers Magnus Huss

Bakom SG-systemet finns Skogens Gödslings AB, som har varit verksamt inom skogsgödsling sedan 1973 och gödslat ca 400 000 ha. Idag är vi en ledande aktör i Sverige både sett till volym och kompetens inom markburen skogsgödsling.

Vårt mål är att genom att erbjuda en komplett paketlösning göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare att gödsla din skog och därmed öka lönsamheten på ditt skogsinnehav. Våra kunder finns idag såväl bland de stora skogsbolagen som bland allmänningar, stift och enskilda skogsägare. Från och med 2012 är företaget PEFC-certifierat av EC-skog. Se giltigt certifikat här.

För närvarande sträcker sig vårt huvudsakliga arbetsområde från Småland i söder till Jämtland i norr. Vid tillräcklig objektstorlek kan vi givetvis arbeta även utanför detta område. Skogens Gödslings AB ägs gemensamt av Yara AB och Svenska Lantmännen och har sedan november 2016 kontor i Malmö.

Välkommen att kontakta oss! Vi älskar skog.

Lars Wirén

Gödslings- och utvecklingsfrågor
076-496 46 45

Karolina Erikers

Gödslings- och utvecklingsfrågor
070-527 79 06

Magnus Huss

VD
070-321 65 03

Skogens Gödslings AB

Box 4505
203 20 MALMÖ
Tel. 0418-765 00
E-post: skogensgodsling@yara.com
Besöksadress: Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö