Kontakta oss

Välkommen med frågor om skogsgödsling i allmänhet eller specifikt för din skog!
Skriv till skogensgodsling@yara.com

 

Lars Wirén

Gödslings- och utvecklingsfrågor
076-496 46 45

Karolina Erikers

Gödslings- och utvecklingsfrågor
070-527 79 06

Magnus Huss

VD
070-321 65 03

Yara AB

Box 4505
203 20 MALMÖ
Tel. 0418-765 00
E-post: skogensgodsling@yara.com
Besöksadress: Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö

Entreprenörer

Det praktiska arbetet i fält sköts av fristående, välutbildade entreprenörer som sprider med helikopter eller markburen utrustning.