Beställ skogsgödsling

Här kan du göra din beställning direkt

Formuläret öppnas i nytt fönster.

Bra kartor ger bra spridning

Följ våra anvisningar när du förbereder kartmaterial.

Gödsla det lönar sig

Startplats

Planera din beställning utifrån s.k. startplatser, alltså platser där maskingruppen kan lasta av och på maskinerna och där gödsel kan avlämnas. Alla objekt som ligger inom 1 km körväg från varandra hör till samma startplats och debiteras därefter. Benämningen på startplatserna ska knytas ihop med kartmaterialet så att det är lätt att hitta rätt karta till rätt startplats.

Kostnad

Beställ helst senast den 15 mars. Då planerar vi kommande säsong och kan erbjuda bäst pris!
Vill du ha en prislista för SG-systemet? Ring 0418-765 00 eller e-posta skogensgodsling@yara.com

professionell partner

Reservobjekt

SG-systemets erfarna spridargrupper sprider endast gödsel där den gör nytta, och många gånger tas extra hänsyn under spridning till ytor som inte ska gödslas. Det gör att det blir gödsel över som kan spridas på andra ytor. Därför måste det finnas reservobjekt i anslutning till gödslingsobjekten där ev. överbliven gödsel kan spridas. Tumregeln är att reservobjekten ska motsvara ca 10 % av den totala arealen om ordinarie bestånd utgör.

En trygg affär

SG-systemet är en paketlösning som gör det enkelt för dig att gödsla din skog, läs eller ladda ner våra Försäljningsvillkor 2022.
Du kan beställa direkt via oss eller så kan du kontakta din virkesköpare eller skogsägarförening som kan hjälpa till med samordning och beställning. Vi samarbetar bland andra med:

Moelven
Mellanskog
StoraEnso 
Bergkvist Siljan
Fiskarheden
Skogssällskapet
Norra Skog
Meraskog
Billerud Korsnäs
Sveaskog