Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

2011 är snart till ända och vi kan med stor glädje konstatera att intresset för skogsgödsling fortsätter att vara stort. Vi vill tacka alla våra uppdragsgivare och leverantörer för det gågna året och vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete under 2012. Inför nästa säsong vill vi passa på att råda alla skogsägare att redan nu planera vilka bestånd som ska gödslas. Tänk på att Skogsstyrelsen behöver minst sex veckor för att behandla ett samråd och att beställningen av SG-Systemet bör vara gjord senast den 15 mars för bästa pris. Behöver du råd och tips kontakta oss gärna eller vänd dig till din skogskontakt. SG-Systemets prislista för nästa säsong beräknas vara klar under januari månad. Kontoret är bemannat de flesta av mellandagarna. Välkommen med dina frågor om skogsgödsling!