Vi har tillfälligt stoppat årets gödsling pga. brandrisken

Vi har stoppat årets gödsling pga. brandrisken. Nu hoppas vi på regn och kommer att starta igen när brandrisken är hanterbar. Det körschema vi tidigare kommunicerat kommer inte att hålla i år och vi kan idag inte överblicka i vilken ordning vi kommer att ta objekten.