Skogsgödsling är en del av lösningen

Ju mer skogen växer desto mer ökar kolinbindningen – ett aktivt skogbruk är bra för klimatet, hävdar Johan Bergh, professor i skogsskötsel på Linnéuniversitetet.

Det bekräftar återigen att skogsgödsling med kväve bidrar till bättre klimat. En gödsling som ger 15 m3sk i ökad tillväxt per hektar motsvarar ett extra upptag av 10 000 kg CO2, netto. Dvs att då är produktion av kvävegödsel och alla transporter som genererar utsläpp av CO2 avdragna.