PEFC-certifiering

Inför säsongen 2012 kommer Skogens Gödsling och våra underentreprenörer att vara certifierade enligt PEFC skogsstandard. PEFC verkar för ett uthålligt skogsbruk som ska vara lönsamt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt. EC Skog är den tredjepartsorganisation som kontrollerar att vi uppnår de krav som ingår i standarden. Läs mer om PEFC på www.pefc.se och www.ecskog.se