Borbrist, finns det och hur ser det i så fall ut?

Generellt säger man i Sverige att kväve är det näringsämne som begränsar trädens tillväxt. Om man bara gödslar med kväve finns dock risk att man istället skapar en borbrist. Därför innehåller Skog-Can som är det gödselmedel vi använder oss av en bortillsats för att säkra att man utnyttjar trädens tillväxtpotential fullt ut. Borbrist uppstår dock inte bara om man gödslar, utan förekommer naturligt i våra skogar. Förmodligen är det inte speciellt vanligt men en lätt borbrist går inte att se för blotta ögat så ingen vet egentligen hur utbrett det är. Det enda sättet att få klart besked är att ta en barranalys.  Exempel på marker som är speciellt utsatta är före detta åkermarker som planterats igen och i synnerhet om dessa har ett tjockt humustäcke och ett gott kvävetillstånd därför kan förväntas. Om trädet lider brist på bor hämmas tillväxt av rötter och skott. Vid svåra brister vissnar skotten helt och träden får ett karaktäristiskt buskigt utseende. Bilden nedan visar gran med kraftig borbrist och är tagen i trakterna av Nordmaling i November.