ATL skriver om skogsgödsling

Här kan du läsa om ett skogsägarpar som testat skogsgödsling för första gången tack vare Kraftsamling Skog, LRF’s satsning för att öka tillväxten i privatägd skog.

Se ATL nr 80, 8 november, 2011, eller klicka här för att läsa artikeln på internet atl.nu