Succé för skogsgödsling

I tidningen Skogsland kan du läsa om skogsägaren Fredrik Ståhl och hans positiva erfarenheter av skogsgödsling i egen skog.