Stor klimatvinst när skogsgödsling görs med Skog-CAN

Ökad tillväxt i skogen leder till att upptaget av koldioxid ökar.

När du gödslar din skog med Skog-CAN från Yara blir både du och miljön en vinnare. Din skog växer bättre och ger större avkastning, samtidigt som gödslingen motverkar växthuseffekten genom att binda klimatgaser i mark och träd. Om du vill veta mer hur stort nettoupptag av koldioxid som skogsgödsling leder till kan du läsa mer i broschyren från Yara.