Stopp i gödslingen pga. brandrisken

Vi har tillfälligtvis stoppat gödslingen pga. Brandrisken. Våra kunder har informerats om läget via mail. Nu hoppas vi på regn!