Södra satsar på skogens tillväxt

Södra Skogsägarna satsar på forskning om skogens tillväxt, bland annat får Staffan Jacobson på Skogforsk medel för att anlägga tillväxtförsök i sydsvenska granbestånd.

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har sedan starten 1995 delat ut 180 miljoner kronor för att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.
– En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, säger Göran Örlander.
Enligt Södras hållbarhetsmål ska den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter år 2050 vara 20 procent högre än 2015.
– Det är hög tid att produktionsfrågorna hamnar högt upp på agendan i klimatdiskussionen, säger Göran Örlander.

https://www.landskogsbruk.se/skog/sodra-stodjer-forskning/