Skogsgödslingen i Sverige fyller 50 år!

1962 kan anses vara startåret för skogsgödsling i Sverige och det är därmed en verksamhet som i år har 50 år på nacken. Under dessa år har närmare 4 miljoner hektar gödslats. Tar man utgångspunkt i dagens förutsättningar och räknar lönsamhet på gödsling av 4 miljoner hektar så skulle detta ge ett netto till svenskt skogsbrukk på – försiktigt räknat- 11 miljarder kronor! I kalkylen är den framtida intäkten nuvärdesberäknad med 3% ränta.