Skogsgödsling på Skogforsks Utvecklingskonferens

Lars Högbom, forskare på Skogforsk, har arbetat och studerat skogsgödsling under många år. På årets Utvecklingskonferens som anordnas av Skogforsk kommer Lars att hålla ett föredrag med titeln ”Kväve – the stuff of life” och sätta in skogsgödsling i den stora kväveproblematiken.  Mer information om konferensen hittar du på www.skogforsk.se och hela programmet för Utvecklingskonferensen hittar du här.