Skogsgödsling på MellanskogsElmia

Välkommen in i vårt tält och prata skogsgödsling på Mellanskogs mässa i Sala, fredag och lördag 19-20 augusti.