Skogsdag i Ljusdal den 7 oktober

På lördag den 7 oktober mellan klockan 10:00 och 13:00 träffar du oss på Mellanskogs familjeskogsdag vid skidstadion, Kläppaåsen i Ljusdal. Välkommen att prata skogsgödsling med oss där!

Läs mer på: https://www.mellanskog.se/Kalendarie/?eventid=5920