Samråd för skogsgödsling 2019

Funderar du på skogsgödsling 2019? Då kan det vara bra att göra samrådet med Skogsstyrelsen i god tid. Länk till blanketten hittar du här: https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/sjalvservice/blanketter/samrad/anmalan-for-samrad-enligt-12-kap-6–miljobalken.pdf

Som hjälp när du fyller i blanketten så använder du vårt exempel: Exempel_samråd