Regeringen vill öka produktionen i skogen

Regeringen har gett SLU och Skogsstyrelsen i uppdrag att under 2013 ta fram en modell för adaptiv skogsskötsel med syfte öka produktionen av biomassa och förbättra miljöhänsynen i skogen inom ramen för den nuvarande skogsvårdslagen. Bland annat kommer gödsling att ingå i modellen. Adaptiv skogsskötsel innebär att man utvecklar formerna skötsel och annat efter hand som ny kunskap tillkommer.

Läs gärna mer i Skogsstyrelsens nyhetsbrev