Nya allmänna råd för skogsgödsling

Skogsstyrelsen har efter en lång process tagit fram nya allmänna råd för kvävegödsling. De nya allmänna råden innebär inte några förändringar när det gäller de begränsningarna som gäller för de olika geografiska områdena. Däremot förlängs den tidsperiod som ska löpa mellan gödslingstillfälle och slutavverkning från 8 till 10 år. Dessutom avrådes nu skogsgödsling på lavrik mark med ett lavtäcke på mer än 25%, tidigare gällde en lavtäckning på 50%. Bakgrunden till dessa förändringar är att ytterligare begränsa eventuellt kväveläckage från skogen trots att det redan idag är mycket litet. De nya allmänna råd gäller från den 1 september 2014. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.