Läsvärt från Skogforsk

Följ den här länken och läs vad Skogforsk skriver om skogsgödsling. Det är en mycket bra sammanfattning av dagens kunskap. Är du skogsägare eller rådgivare och nyfiken på skogsgödsling så bör du läsa detta.

http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2017/skogsgodsling-ger-klimatvinst-och-okad-lonsamhet/