Lars Wirén vikarierar för Karolina Erikers

Lars Wirén kommer att vikariera för Karolina Erikers som går på föräldraledighet i mitten på maj. Lars kommer senast från Weda skog där han jobbat som marknadschef för marknadsområde nord. Vi hoppas att han kommer att trivas hos oss. Du når honom på telefon 076- 496 46 45 eller e-post: skogensgodsling@yara.com eller lars.wiren@yara.com