Intresset för skogsgödsling växer

I SkogsEko nummer 1 2013 på sidorna 38-39 skriver Skogsstyrelsen om skogsgödsling, och belyser historik, lönsamhet, hur spridning går till och vilka råd som man bör följa. Läs gärna artikeln här: Skogsgödsling – en växande åtgärd.