Höst. Tid för planering!

Hösten i skogen är inte bara jakt, svamp och bär. Det är en bra tid att planera kommande skogsgödsling. Tänk kvävegödsling vid nästa skogsbesök. En gödsling med 150 kg kväve per hektar ger ca 15 m3sk extra virke. Vill Du räkna på ditt bestånd så använd vårt kalkyleringsverktyg. Govinst_SG_18