OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gödsling dubblar tillväxten!

En färsk rapport från Sydsvensk skogsvetenskap och Linnéuniversitetet visar att Gödsling kan dubbla tillväxten i granungskog.

Resultaten visar att det finns stor potential att öka produktionen, redan vid en ålder på 20 år står 200-300 kubikmeter per hektar i gödslade bestånd. Det kan jämföras med de ogödslade bestånden där volymen är 100-150 kubikmeter per hektar. De gödslade träden kommer att vara avverkningsklara träd efter 30-40 år.

Gödslingen startade när träden var ca 2 meter höga och upprepades vart 3 år fram tills att beståndet hade slutit sig. Därefter kommer gödslingen att utföras vart 5 år.

Det är fram för allt kväve som är det ämne som påverkar tillväxten men i det här fallet behövs även fosfor och kalium eftersom gödslingen görs flera gånger och för att tillväxten är så stor.

Läs mer information om forskningen!