Gödsling är en del av lösningen

EU-projekt Altefor undersöker vilka möjligheter som finns för att maximera tillväxten och öka användningen av förnybar råvara från skogen. Här presenteras återkommande gödslingar av tallskog som ett av alternativen. Läs mer i Nyhetsbrev från Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp.