Excellent skogsgödsling

I senaste numret av StoraEnso Excellent, nr 2-2013, är temat effektivt skogsbruk och på fyra sidor skrivs artiklar om skogsgödsling med SG-systemet som erbjuds av Skogens Gödslings AB. Artiklarna tar upp grundläggande fakta om skogsgödsling, vad man ska tänka på och beskriver hur spridningen går till. Dessutom intervjuas både Magnus Huss, VD för Skogens Gödslings AB, en virkesköpare från StoraEnso och en privat skogsägare om sina postiva erfarenheter av skogsgödsling med SG-systemet. Läs gärna artiklarna i pdf-format här: Gödsling- lönsam åtgärd med klimatnytta, Öka värdet på skogen genom gödsling.