Aktivt skogsbruk gör störst nytta

Forskningsprogrammet Future Forests rapporterar om hur ett aktivt skogsbruk är mer klimatsmart jämfört med skog som lämnas för fri utveckling: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2014/3/aktivt-skogsbruk-gor-storst-klimatnytta/