Norska staten ger bidrag till skogsgödsling, för miljöns skull

Norska staten inför 40 % bidrag för skogsgödsling för att öka tillväxten och därmed även kolupptaget. Lantbruksdirektoratets fakta om bidraget